Звернення завідувача кафедри інтелектуальних та інформаційних систем доктора технічних наук, професора Снитюка Віталія Євгеновича до абітурієнтів.

Бакалаврат

Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем готує фахівців денної форми навчання за спеціальністю:
122 «Комп’ютерні науки»;
освітньою програмою
«Комп’ютерні науки»;
професійної кваліфікації
3121 "Фахівець з інформаційних технологій".
Термін навчання - 4 роки
Випускники бакалаврату зможуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" за освітньо-науковою програмою "Технології штучного інтелекту";
спеціалізаціями:
"Інтелектуальні обчислення"
"Інтелектуальні прикладні системи"
Студенти кафедри вивчають застосування інформаційних технологій для вирішення сучасних проблем людства, Grid- та Cloud-технології, елементи штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних при створенні інформаційних та експертних систем.
Вирішення сучасних проблем людства
Grid- та Cloud-технології
Елементи штучного інтелекту
Інтелектуальний аналіз даних

Бакалаврська програма

Магістратура

Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем готує фахівців денної форми навчання за спеціальністю
122 «Комп’ютерні науки»,
освітньо-науковою програмою
"Технології штучного інтелекту"
за спеціалізаціями
"Інтелектуальні обчислення",
"Інтелектуальні прикладні системи".
Термін навчання - 2 роки
Інформаційний проспект програми тут.

При випуску

Випускники магістратури підготовлені до:
 • вирішення важкоформалізованих та слабко структурованих задач;
 • виявлення проблем та здійснення вибору відповідних методів штучного інтелекту або, при необхідності, їх розробки;
 • керування створенням інтелектуальних систем або систем підтримки прийняття рішень.


 • До головних компетентностей випускника відносяться:
 • здатність розробляти інтелектуальні інформаційні технології, які мають стратегічне значення для організації та можуть бути застосовані для вирішення існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, установ і організацій;
 • здатність розробляти і впроваджувати сховища даних;
 • вміння використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття рішень в організації.
 • Магістерська програма

  Бакалаврат
  (Набір на 2-й курс)

  Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем готує фахівців денної форми навчання:
  122 «Комп’ютерні науки»;
  освітньою програмою
  «Комп’ютерні науки»;
  професійної кваліфікації
  3121 "Фахівець з інформаційних технологій".
  Курс - 2-й
  Термін навчання - 3 роки
  Можливість навчання за кошти державного бюджету
  Можливість навчання за кошти фізичних, юридничних осіб
  Випускники бакалаврату зможуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" за освітньо-науковою програмою "Технології штучного інтелекту";
  спеціалізаціями:
  "Інтелектуальні обчислення"
  "Інтелектуальні прикладні системи"
  Студенти кафедри вивчають застосування інформаційних технологій для вирішення сучасних проблем людства, Grid- та Cloud-технології, елементи штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних при створенні інформаційних та експертних систем.
  Вирішення сучасних проблем людства
  Grid- та Cloud-технології
  Елементи штучного інтелекту
  Інтелектуальний аналіз даних

  Програма вступного випробовування