Історія Кафедри

Кафедрою інтелектуальних та інформаційних систем здійснюється навчання студентів з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Навчальний процес на кафедрі орієнтований на вивчення теорії та практики:

Використання Grid- та Cloud як технологій та ресурсів розв’язання наукоємних задач
Розробку систем підтримки прийняття рішень та експертних систем для різних напрямків діяльності
Проектування корпоративних інтегрованих інформаційних систем

Застосування розподілених систем та паралельних обчислень для ефективного розв’язання практичних задач
Проектування Інтернет-додатків із використанням елементів штучного інтелекту
Оптимізації економічних та технічних систем на основі нейромережних технологій та моделювання «штучного життя»

Сучасний світ має стрімку динаміку, особливо в галузі інформаційних технологій.

Експоненціальний ріст інформації вимагає створення таких систем її обробки, що базуються на нових наукових та технічних парадигмах. Раціонально здійснювати обробку великих масивів даних, використовуючи технології штучного інтелекту із застосуванням механізмів-аналогів процесів функціонування живої природи. Складні, масштабні обчислення, які необхідні для розв’язання задач біоінженерії, медицини, геоінформатики, прогнозування погоди, бробки космічних зображень та даних адронного колайдера, вимагають використання кластерних систем, розподілених, Grid- та Cloud технологій.